Paardenkracht voor Pubers

Dé sociale vaardigheidstraining voor pubers mét paardenkracht!

Paardenkracht! De naam zegt het al. In je kracht staan! Krachtig zijn en krachtig overkomen!

Puberen is niet gemakkelijk!
Jouw  zoon of dochter bevindt zich in de puberteit. Als ouders van een puberend kind kan het leven soms knap ingewikkeld zijn. Er vinden veel veranderingen plaats in deze levensfase. Elkaar begrijpen en met elkaar samenwerken op een prettige manier kan al een hele uitdaging zijn. Daarnaast maak je je als ouders regelmatig zorgen over hoe jouw kind zich staande houdt in de ‘grote’ wereld en of het zich voldoende kan ontwikkelen op zijn eigen manier. Wanneer laat je als ouders de touwtjes los(ser) en wanneer niet?

Wat maakt deze cursus uniek?
In de cursus Paardenkracht voor Pubers worden er thema’s behandeld welke voor het puberend kind en hun ouders heel actueel zijn. Denk aan zelfvertrouwen, zelfverzekerd zijn, grenzen bewaken, communiceren, samenwerken en met emoties omgaan. Hierdoor kan jouw zoon of dochter een positief zelfbeeld ontwikkelen en zich goed manifesteren in lastige situaties. Jij kunt als ouder over de schouder van jouw kind meekijken tijdens deze cursus. In het “persoonlijk Paardenkrachtboek” komen opdrachten aan bod waarbij jouw puber wordt uitgedaagd tot communicatie en samenwerken met jouw.

We werken niet met saaie zitsessies maar de kinderen worden letterlijk in beweging gezet. Doordat de cursus een afwisselende en praktische invulling heeft, wordt het leren leuk. De theorie van de cursus wordt afgewisseld met praktische oefeningen in combinatie met de paarden. De kinderen leren ook van elkaars processen. Inzicht in elkaars situatie, maar ook op elkaar afstemmen loopt als een rode draad door deze cursus.

Het motto is DOEN-ERVAREN-LEREN. Samen in beweging komen, samen groeien!

Paardenkracht voor Pubers is een initiatief van Jolijn Grooten en Evelien Mustert, samen zijn zij de bedenkers, oprichters en makers van de cursus Paardenkracht voor Pubers en het reeds zeer succesvolle Pony Power voor Kids. Als ervaringsdeskundigen op het gebied van coaching & training, pedagogiek & didactiek hebben zij deze trainingen ontwikkeld en ben ik na opleiding bevoegd om deze training te verzorgen. Voor meer informatie over de achtergrond ga naar www.paardenkrachtvoorpubers.nl

Paardenkracht
Door de samenwerking met de paarden leren de kinderen veel over gedragsvaardigheden. Het paard spiegelt jouw kind, en laat jouw kind daardoor letterlijk naar zichzelf kijken. Kinderen krijgen hierdoor inzichten in hun eigen gedrag en zien ook de gevolgen hiervan. Doordat het geleerde direct wordt toegepast in de praktijk kan jouw kind een positieve ervaring opdoen en wordt het geleerde direct bekrachtigd. De directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen.

Er wordt tijdens de lessen niet paardgereden, alle oefeningen vinden plaats vanaf de grond, naast het paard.

Het werkboek
Elk kind krijgt zijn/haar eigen “Persoonlijk Paardenkrachtboek” tijdens de cursus. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema’s uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen. De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Jouw kind neemt het lesboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden. Het liefst samen met ouders, broers, zussen of andere familieleden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis krijgen.

De kracht van deze cursus zit voor een deel in de driehoek kind-ouders-coaches. Het blijft niet bij de 2-uurtjes les, het leeft door thuis, op school, en bij andere activiteiten.

De cursus is inclusief:

  • 5 lessen van 2 uur met elk een nieuw thema
  • een uniek eigen werkboek
  • een verslag voor de ouders
  • de terugkomdag, ca. 6 weken na het einde van de cursus
  • drankjes en tussendoortjes tijdens de lessen
  • in groepjes van 4-6 kinderen met begeleiding van 2 coaches

In totaal 12 contacturen.
Investering voor deelname: 297,00 incl. btw.

Wil je jouw zoon of dochter aanmelden, neem dat hier contact op voor de datum van de eerstvolgende cursus.