Ponypower voor Kids

Dé sociale vaardigheidstraining voor kinderen mét pony’s

Pony Power! De naam zegt het al. In je kracht staan! Krachtig zijn en krachtig overkomen!

Pony Power voor Kids is een cursusprogramma waarbij de sociale vaardigheden van kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar op spelende wijze worden ontwikkeld.

De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een eigen thema. De thema’s hebben direct verband met hele praktische situaties, waar jouw kind in het dagelijks leven mee te maken heeft. Doordat we de thema’s uitleggen aan de hand van de leefwijze van paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, ruimte nemen, samenwerken, balans vinden), kunnen de kinderen op een heel speelse manier met en van de andere kinderen en pony’s leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag in oefeningen met de pony’s.

Pony Power voor Kids is een initiatief van Jolijn Grooten en Evelien Mustert, samen zijn zij de bedenkers, oprichters en makers van de cursus Paardenkracht voor Pubers en deze reeds zeer succesvolle Pony Power voor Kids. Als ervaringsdeskundigen op het gebied van coaching & training, pedagogiek & didactiek hebben zij deze trainingen ontwikkeld en ben ik na opleiding bevoegd om deze training te verzorgen. Voor meer informatie over de achtergrond ga naar www.ponypowervoorkids.nl

   

De Pony’s
Het samenzijn met de pony’s versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn. Daarnaast leert jouw kind ook over gedragsvaardigheden. De pony spiegelt jouw kind, en reageert op zijn/haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de pony oefenen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen.

LET OP! Er wordt tijdens de cursus niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.

Het Werkboek
Elk kind krijgt zijn/haar eigen persoonlijk Pony Power werkboek. Hierin staat de theorie van de 5 lesthema’s uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen. De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Jouw kind neemt het lesboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis gaan krijgen.

De kracht van deze cursus zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor Kids op bijvoorbeeld de zaterdag, het leeft door thuis, op school en bij activiteiten buitenshuis.

De cursus is inclusief:

  • 5 lessen met elk een nieuw thema;
  • een uniek eigen Pony Power werkboek;
  • een diploma uitreiking;
  • een verslag voor de ouders;
  • de terugkomdag, ca. 6 weken na het einde van de cursus;
  • begeleiding door 2 goed opgeleide ervaren coaches.

In totaal 12 contacturen.
Investering voor deelname: 347,00 incl. btw.

Tot slot
Ouders van kinderen welke de cursus reeds gevolgd hebben, waarderen deze met gemiddeld een 9,5! (schaal 1-10) Met name de praktische leermethode in combinatie met de pony’s wordt als zeer positief en effectief ervaren door zowel kinderen als ouders.

Enkele reacties van ouders:
– Mijn dochter is na de training assertiever geworden. Zowel buiten de deur als op school.
– Mijn zoon is minder snel boos en kan het nu aangeven voordat hij boos wordt.
– Carolien is zeer kundig, rustig en geïnteresseerd. Voelt de kinderen goed aan en maakt echt connectie me ze.

Wil je jouw zoon of dochter aanmelden? Neem dat hier contact op voor de datum van de eerstvolgende cursus.